Raukområde - le site de colonnes de pierre

Raukar = colonnes de pierre calcaire

Etymologi

'Rauk' är ett gutniskt ord, i svenskan sedan 1852, rotbesläktat via fornnordiska hraukur med bland annat råge och dialektala rök i betydelsen 'skyl'.

Raukar i Sverige

Raukar är vanliga på Gotland, men finns också på Öland.

Raukar på Gotland

Raukarna på Gotland är en kvarleva av de korallrev som bildats för c:a 400 miljoner år sedan i ett tropiskt hav, under den s.k. silurperioden. När korallreven fossiliserades packades lagrad kalksten och lerig märgelsten, vilket täcktes senare av is. För c:a 10 000 år sedan började landet höja sig allteftersom ismassorna smälte. Havet började bearbeta den mjuka delen av berggrunden, men inte revkropparnas hårda kärna som stod kvar som isolerade stenpelare.

Det finns raukar på ett 25-tal platser på ön Gotland. De största raukfälten finns på norra Gotland och Fårö, samt på mellersta Gotlands ostkust, på Karlsöarna och på Storsudret i söder.

Gotlands mest kända rauk är Hoburgsgubben som från en viss vinkel och med lite fantasi liknar ett manshuvud.

Je vous renvoie à Bergman. qui les a mis en scène dans ses films.

La fonction "commentaire" s'affiche du côté public,
mais ne fait pas aboutir les commentaires sur le back-office, modération ou pas.
Seul l'auteur du site peut déposer ses commentaires à partir du back-office (problème informatique).

copie non commerciale partielle à l'identique autorisée avec citation de source.
Un site est un acte public. Je n'alimente pas de forum.
A propos de l'auteur.

Conforme à la Charte

Ajouter un commentaire

Le code HTML est affiché comme du texte et les adresses web sont automatiquement transformées.

Egalement dans la catégorie "Bränn alla mina brev - Gotland-Fårö, hösten 2022"

Fil des commentaires de ce billet